A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THPT Cù Huy Cận tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

   Sáng ngày 19/4/2021, trường THPT Cù Huy Cận tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Về dự Hội nghị Sơ kết có đồng chí Nguyễn Quang Điền - UVBTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Trưởng đoàn công tác của BTV phụ trách đơn vị; đồng chí Lê Xuân Thắng - Phó Bí thư Huyện đoàn, Thường trực Ban Đại diện học sinh cùng toàn thể Thầy Cô giáo và gần 600 học sinh của trường. 

        Sáng ngày 19/4/2021, trường THPT Cù Huy Cận tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Về dự Hội nghị Sơ kết có đồng chí Nguyễn Quang Điền - UVBTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Trưởng đoàn công tác của BTV phụ trách đơn vị; đồng chí Lê Xuân Thắng - Phó Bí thư Huyện đoàn, Thường trực Ban Đại diện học sinh cùng toàn thể Thầy Cô giáo và gần 600 học sinh của trường.

     Văn nghệ chào mừng  Đại biểu dự Hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Việt Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Chi bộ, Nhà trường đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều kết quả nổi bật: 

         - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai kịp thời, đầy đủ, có kế hoạch gắn với chương trình hành động của đơn vị thực hiện chỉ thị 05. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong các hoạt động theo năm, học kỳ và từng tháng gắn với các hoạt động, việc làm cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        - Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đã tổ chức quán triệt và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm đã được 100% cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức tham gia tích cực và đã có thu hoạch đầy đủ. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 100% đảng viên, cán bộ, giáo viên.  Đầu năm học các chi đoàn, lớp học sinh được phát tài liệu, tổ chức học tập tại lớp theo sự hướng dẫn của Đoàn trường và GVCN.

  Đồng chí Hồ Văn Việt báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

        - Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thực hiện các quy định nêu gương người đứng đầu của trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện theo các chuyên đề hàng năm, trọng tâm là các nội dung chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) , Quy định 890-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

      - Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với “phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thường xuyên tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm gửi ngành mỗi năm có 5-6 SKKN cấp ngành; có 02 Giáo viên giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019. Tỉ lệ cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trở lên và đạt lao động tiên tiến chiếm trên 85%, trong đó có từ 5-6 người đạt CSTĐ cấp cơ sở.

    - Tổ chức các hoạt động như hội thi như kể chuyện qua video về Bác, các phong trào thiện nguyện, tình nguyện vì cộng đồng; Đồng thời, cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực đồng hành với các xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến để phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Video: Bài dự thi kể chuyện về Bác qua video do Đoàn trường tổ chức năm 2020

     - Kết quả giáo dục có trên 60% HS có học lực khá và giỏi, trong đó có trên 10% học sinh giỏi toàn diện, mỗi năm có từ 25-30 học sinh giỏi tỉnh, thi THPT Quốc gia hàng năm đều có học sinh đạt trên 27 điểm xét đại học, có các lớp A1K6, A1K7 có 100% Hs đậu đại học các trường tốp đầu. ...

Đại diện tập thể lớp 11A1 báo cáo thành tích tập thể 

         - Trong 4 năm qua chi bộ đã Kịp thời biểu dương, vinh danh hàng năm đối với tập, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Qua sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã có 6 mô hình được triển khai, chi bộ đã vinh danh 1 tập thể, 29 cá nhân, trong đó có 3 cá nhân được huyện ủy vinh danh,

Vinh danh 3 tập thể: Đoàn trường, Chi đoàn 12A1 và 11A1

        Vinh danh 3 cá nhân học sinh

       Tại Hội nghị sơ kết 05 giai đoạn 2016-2021 Nhà trường đã vinh danh 03 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 

        Vinh danh 7 cán bộ, đảng viên

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Điền - UVBTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy biểu dương, ghi nhận kết quả của Nhà trường trong 5 năm qua, không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn đưa các hoạt động chung của Nhà trường ngày càng phát triển. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  nhà trường có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, không hình thức, đã phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình hay. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục với mỗi cá nhân, mỗi tập thể, trong tất cả các hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị; trong thời gian tới Cấp ủy Chi bộ, BGH Nhà trường, các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn thanh niên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, khắc phục các tồn tại hạn chế, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Với mỗi cán bộ, đảng viên cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), thực hiện các quy định nêu gương người đứng đầu của trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết hàng năm biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Quang Điền - UVBTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo 

        Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng Chí Nguyễn Quang Điền, mong muốn đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Chi bộ, của Nhà trường cũng như trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng Chí Nguyễn Hữu Toàn phát động toàn thể Cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, mỗi cá nhân đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc làm cụ thể trong dạy, học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Bí thư Chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường phát biểu bế mạc

       Cũng trong Hội nghị Sơ kết, Nhà trường đã trao thưởng cho các thí sinh đạt thủ khoa điểm xét tuyển Đại học các khối A, B, C, D và A1 của trường trong kỳ thi thử tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT tổ chức khóa ngày 15, 16/4/2021.

Phát thưởng cho các học sinh đạt thủ khoa của trường điểm xét Đại học trong kỳ thi thử do Sở GD-ĐT tổ chức

BBT Website trường THPT Cù Huy Cận  

 

 


Tác giả: Hồ Văn Việt
Nguồn:thptcuhuycan.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết