A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Tài liệu khối Trung học phổ thông
Quý thầy cô nhấn link uploads... rồi nhập mật khẩu để mở tài liệu (MK: 123456)
 
  THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông                       /uploads/news/2015_10/module-thpt-1.pdf  
  THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-2.pdf  
  THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt /uploads/news/2015_10/module-thpt-3.pdf  
  THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-4.pdf  
  THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT  
  THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-6.pdf  
  THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-7.pdf  
  THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản
trong hướng dẫn cho học  sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-8.pdf
 
  THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp /uploads/news/2015_10/mn13-thcs-9-thpt-9-gdtx-10.pdf  
  THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-10.pdf  
  THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu số  trong
 trường THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-11.pdf
 
  THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-12.pdf  
  THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT
 trong kế hoạch xây dựng kế hoạch dạy học /uploads/news/2015_10/module-thpt-13.pdf
 
  THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp /uploads/news/2015_10/module-thpt-14.pdf  
  THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-15.pdf  
  THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-16.pdf  
  THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng /uploads/news/2015_10/module-thpt-17.pdf  
  THPT18: Phương pháp dạy học tích cực /uploads/news/2015_10/module-thpt-18.pdf  
  THPT19: Dạy học với CNT /uploads/news/2015_10/module-thpt-19.pdf  
  THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-20.pdf  
  THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học /uploads/news/2015_10/module-thpt-21.pdf  
  THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học /uploads/news/2015_10/module-thpt-22.pdf  
  THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh /uploads/news/2015_10/module-thpt-23.pdf  
  THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học /uploads/news/2015_10/module-thpt-24.pdf  
  THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT/uploads/news/2015_10/module-thpt-28.pdf  
  THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục /uploads/news/2015_10/module-thpt-29.pdf  
  THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-30.pdf  
  THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm /uploads/news/2015_10/module-thpt-31.pdf  
  THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm /uploads/news/2015_10/module-thpt-32.pdf  
  THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm /uploads/news/2015_10/module-thpt-33.pdf  
  THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-34.pdf  
  THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-35.pdf  
  THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-36.pdf  
  THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-38.pdf  
  THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
trong công tác giáo dục học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-39.pdf
 
  THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục /uploads/news/2015_10/module-thpt-40.pdf  
  THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT /uploads/news/2015_10/module-thpt-41.pdf

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết