A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh” (đã bổ sung thể lệ, câu hỏi)

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN

 

Số: 25/KH-THPTCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vũ Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021),

30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh”

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-SGDĐT ngày 20/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh”, trường THPT Cù Huy Cận xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động kỉ niệm 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền về quá trình thành lập, xây dựng, đấu tranh và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong 190 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh; khẳng định, tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh cũng như tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Thông qua Cuộc thi và các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên; nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được tổ chức đảm bảo thiết thực, có chất lượng, có ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng; bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

- Hình thức, quy mô cuộc thi phù hợp tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

Tìm hiểu về địa lí, lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh;

Những thành tựu nổi bật trong 30 năm tái lập tỉnh trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục và đào tạo.

2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

- Học sinh khối 10, 11 năm học 2020-2021.

- Khuyến khích phụ huynh, học sinh cũ tham gia dự thi.

3. Hình thức thi

Kết hợp hình thức trắc nghiệm và tự luận;

Đối với phần thi trắc nghiệm, thí sinh viết đáp án lựa chọn trên giấy theo mẫu của Ban tổ chức cuộc thi;

Đối với phần tự luận, thí sinh viết tay bài thi trên giấy A4;

Bài thi đóng thành quyển có bìa gồm phần trả lời trắc nghiệm và phần tự luận: Ghi rõ tên cuộc thi, họ tên người tham gia, lớp/tổ CM, địa chỉ.

4. Lịch tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 10/5/2021 đến ngày 31/7/2021 gồm các nội dung sau:

- Từ ngày 10/5/2021 đến 24/5/2021: Thành lập Ban tổ chức, Ban ra đề, Ban hành thể lệ và phát động Cuộc thi (BTC cấp tỉnh thực hiện).

- Từ ngày 24/5/2021 đến 09/7/2021: BTC cuộc thi trường phổ biến thể lệ, câu hỏi đến thí sinh; Thí sinh làm bài dự thi;

- Từ 10/7/2021 đến 15/7/2021: BTC chấm thi tại trường.

- 18/7/2021: Nộp bài về tỉnh, BTC cấp tỉnh chấm.

- Từ 27/7/2021 đến 31/7/2021: Tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải.

- Các bài thi đạt giải cấp trường sẽ tổng kết trao giải vào đầu năm học 2021-2022.

5. Thu nhận và chấm bài thi

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nộp theo đơn vị lớp, nộp bài thi về cho BTC qua Văn phòng nhà trường, hạn chậm nhất là 09/7/2021.

Chọn bài thi gửi về Sở GD&ĐT: BTC chọn 10 bài thi, trong đó 02 bài của giáo viên và 08 bài của học sinh.

6. Cơ cấu giải

- Cấp trường: Chọn 02 bài dự thi của giáo viên, 08 bài thi của học sinh chấm chung khảo.Trao 10 giải, trong đó:

+01 giải nhất: 300.000 đ

+02 giải nhì: 200.000 đ

+03 giải ba: 150.000 đ

+04 giải KK: 100.000 đ

- Cấp tỉnh: Theo thể lệ cuộc thi

a) Giải tập thể:

02 giải nhất: 5.000.000 đồng.

04 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

06 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

b) Giải cá nhân:

03 giải nhất: 3.000.000 đồng.

06 giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

09 giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

18 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Cuộc thi, Ban tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

III. ĐỀ THI

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình?

A. Hoành Sơn.                                     B. Giăng Màn.

C. Bạch Mã.                                                    D. Phu Luông.

Câu 2: Năm 1831, với cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tách hai phủ nào sau đây của trấn Nghệ An?

        A. Hà Hoa và Hoan Châu.                    B. Hà Hoa và Đức Thọ.

        C. Đức Châu và Đức Thọ.                    D. Hà Hoa và Đức Châu.

Câu 3: Nhân vật lịch sử nào sau đây là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

A. Phan Đình Phùng.                           B. Hoàng Hoa Thám.

        C. Nguyễn Thiện Thuật.                      D. Phan Bội Châu.

Câu 4: Địa danh lịch sử nào sau đây là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3 - 1930)?

A. Bến đò Thượng Trụ (Can Lộc).        B. Xóm Chùa (Can Lộc).

C. Đình làng Tứ Mỹ (Hương Sơn).       D. Rôộc Cồn (Hương Khê).

Câu 5: Ông sinh năm 1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), là người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam. Ông là ai?

A. Bùi Xuân Phái.                               B. Nguyễn Phan Chánh.

C. Nguyễn Sáng.                                  D. Tô Ngọc Vân.

Câu 6: Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu xã, phường, thị trấn? 

A. 262                                                B. 228

C. 216                                                D. 196

Câu 7: Kinh tế Hà Tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu do

A. ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.         B. thu hút được nhiều dự án đầu tư.

C. đẩy mạnh xuất khẩu khoáng sản.         D. mở rộng phát triển du lịch biển.

Câu 8: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” là mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

A. Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005-2010.       B. Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

C. Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.     D. Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Câu 9: Trong các tác giả sau đây, ai được tôn vinh là Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Du.                                    B. Nguyễn Công Trứ. 

C. Xuân Diệu.                                     D. Huy Cận.

Câu 10: Hội nghị toàn thể lần thứ 7 (năm 2016) và Hội nghị toàn thể lần thứ 8 (năm 2018) của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) đã công nhận di sản nào sau đây của tỉnh Hà Tĩnh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

A. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Ca trù.

B. Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ.

C. Lễ hội Cầu Ngư và hát sắc bùa.

D. Truyện Kiều của Nguyễn Du và Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

        Phần 2: Tự luận

Câu 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản về các giá trị truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh. Bằng tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, bạn hãy đề xuất các giải pháp để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay (khoảng 4.000 từ).

Câu 2. Trình bày những thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021). Bạn cần phải làm gì để góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển (khoảng 4.000 từ)?

Câu 3. Trình bày những kết quả nổi bật của giáo dục Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021). Theo bạn, cần phải làm gì để tiếp tục phát triển giáo dục Hà Tĩnh trong thời gian tới (khoảng 3.000 từ)?

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI

Bài thi đóng thành quyển có bìa gồm phần trả lời trắc nghiệm và phần tự luận;

ngoài trang bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, địa chỉ (Lớp/Tổ CM, trường THPT Cù Huy Cận), số điện thoại liên lạc.

Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng giám khảo không tham dự Cuộc thi.

Bài thi được trình bày như sau:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập (1831 - 2021),

30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị/ Trường: ………………..…………… huyện, thị xã, thành phố: ………..……….

 

Câu hỏi

Phương án lựa chọn

Câu 1

 

Câu 2

 

Câu 3

 

Câu 4

 

Câu 5

 

Câu 6

 

Câu 7

 

Câu 8

 

Câu 9

 

Câu 10

 

Ghi chú:

  • Thí sinh lựa chọn 01 phương án trả lời, ghi A, B,C,D ;
  • Phiếu trả lời các câu hỏi phần thi trắc nghiệm đặt trước phần thi tự luận.

        Phần 2: Tự luận

Câu 1. ………………………………………………………………………….

Câu 2. ………………………………………………………………………….

Câu 3. ………………………………………………………………………….

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức cuộc thi tại trường bao gồm kinh phí chấm thi, trao giải, dự kiến 2,5 – 3 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí Giáo dục KNS và GD ngoài giờ chính khóa của Nhà trường năm học 2020-2021.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và chỉ đạo các tổ CM, các lớp hưởng ứng cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo:

1. Đ/c Hồ Văn Việt - Phó Hiệu trưởng: Trưởng Ban, chỉ đạo chung.

2. Đ/c Trần Bá Phúc - Bí Thư Đoàn trường: Phó trưởng Ban, phụ trách triển khai cuộc thi đến các lớp, chấm bài.

3. Đ/c Trần Đình Dũng: TTCM  Sử - Địa: Thành viên: Triển khai cuộc thi đến CBGV, chấm bài.

4. Đ/c Nguyễn Thị Liên - Phó Bí thư Đoàn trường - Thư ký: Thu bài thi, chấm bài, tổng hợp kết quả.

5. GVCN khối 10, 11: Theo dõi và đôn đốc lớp chủ nhiệm tham gia Cuộc thi đầy đủ, đúng tiến độ và thời gian của Cuộc thi.

Do Cuộc thi được tổ chức vào thời gian học sinh nghỉ hè, đề nghị các tổ chức Đoàn thể, Tổ CM, GVCN khai thác mạng xã hội, tiện ích của các phần mềm trực tuyến để triển khai Cuộc thi đến tất cả giáo viên, học sinh khối 10, 11.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021) và 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Cấp ủy, BGH nhà trường;

- Công Đoàn, Đoàn trường;

- Tổ CM, GVCN 10, 11.

- Lưu: VT,PHT phụ trách.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hồ Văn Việt

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:thptcuhuycan.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết